webdesign © Štefan Tóth

powered by

PREDAJ DREVNEJ HMOTY Podmienky verzia pre tlač
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
III.Q. 2024 26.6.2024 24.6.2024 14.h

Celkový ponúkaný objem : 1010 m3

Minimálna cena v €/m3 bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
250 DB III.A,B 30+ 40
160 DB III.C1 30 + 40
80 DB III.C2 27 + 40
45 DB vláknina 200
90 BK III.A,B 50+ 40
75 BK III.A,B 30 + 60
65 BK III.C1 30 + 60
45 BK vláknina 50 + 100
45 BK vláknina 50 - 200
45 HB vláknina 80
70 JD III.A,B 30 + 20
60 JD III.C1 30 + 20
45 JD III.C2 27 + 30
30 Ihl. vláknina 40
75 SM III.A,B 20
65 SM III.C1 20

V tejto sekcii sa nachádza ponuka drevnej hmoty na aktuálny štvrťrok.
V poslednom mesiaci každého štvrťroka je možné sa prihlásiť do zverejnenej
súťaže podľa inštrukcií pod tlačítkom /podmienky/ v tabuľke.