webdesign © Štefan Tóth

powered by

PREDAJ DREVNEJ HMOTY Podmienky verzia pre tlač
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
III.Q.2022 30.6.2022 27.6.22/14.00h

Celkový ponúkaný objem : 950 m3

Minimálna cena v €/m3 bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
200 DB III.A,B 30 - 40 cm 20
140 DB III.C1 30+ 20
80 DB III.C2 25+ 20
70 BK III.A,B 30-50cm 80
50 BK III.C1 30+ 40
45 BK vlák. do 50 cm 100
40 BK vláknina 50 + 100
45 HB vláknina 60
45 DB vláknina 100
110 JD III.A,B 30+ 30
90 JD III.C1 30 + 30
70 JD III.C2 27 + 30
30 ihl. vláknina 100
80 BK III.A,B 50+ 40
110 SM III.A,B 30+ 30
90 SM III.C1 30+ 30
70 SM III.C2 27 + 30
90 SMC III.A,B 30 + 30
70 SMC III.C1 30 + 30
60 SMC III. C2 27 + 30

V tejto sekcii sa nachádza ponuka drevnej hmoty na aktuálny štvrťrok.
V poslednom mesiaci každého štvrťroka je možné sa prihlásiť do zverejnenej
súťaže podľa inštrukcií pod tlačítkom /podmienky/ v tabuľke.