webdesign © Štefan Tóth

powered by

   PROGRAM STAROSTLIVOSTI O LES (PSL) 2019-2028   

   PREHĽAD ŤAŽIEB ZA OBDOBIE PLATNOSTI PSL v m³   

   AKTUALIZOVANÉ: 11/2022   

PREDPIS PSL VYKONANÉZOSTÁVA %
OBNOVNÁ ŤAŽBA943112321075
VÝCHOVNÁ ŤAŽBA 8923394956
NÁHODNÁ ŤAŽBA 054640
SPOLU1032343262374