PREDAJ DREVNEJ HMOTY MLRV
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
I.Q.2022 17.12.2021 14.12.21/14.00h
 

Celkový ponúkaný objem : 1160 m3

Minimálna cena bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
180 DB III.A,B 30 - 40 cm 40
120 DB III.C1 30+ 60
70 DB III.C2 25+ 40
60 BK III.A,B 30+ 160
50 BK III.C1 30+ 100
42 BK vlák. do 50 cm 200
38 BK,DB vláknina 50 + 200
40 HB vláknina 60
40 DB vláknina 100
60 BO III.A,B 30+ 60
40 BO III.C1 30 + 40
15 BO vláknina 100