webdesign © Štefan Tóth

powered by

CENNÍK DREVA PRE MALOPREDAJ

PLATNÝ OD 01.05.2020

( CENY S DPH )

*******************************************

Neštiepané palivové drevo :

Ihličnaté (mäkké ) palivo 4m  hrúbka 40 - : 10,- € / prm 

Ihličnaté palivové drevo 2m ( aj hniloba) hrúbka 30 cm+  : 12, - / m3

Listnaté ( tvrdé ) palivo : 

Palivo dodávané v 4  metrových dĺžkach , hrúbka do 40 cm :  25€  /prm

 

Odvoz T - 815 , minimálne 10 prm , maximálne 10 km od Rožňavy

Samovýroba tvrdé palivo - 1m          :    13 €/ prm ( platné od.1.2.2021)
Samovýroba – mäkké palivo             : 5,- € / prm

 

Štiepané palivové drevo :    Momentálne nedostupné. Predpokladaná doba naskladnenia :  apríl  r. 2021

 dĺžka   polena :  33cm = 50,- € / prm - tvrdé (BUK, DUB, HRAB)
                                          40,- € / prm - mäkké (BREZA )

Odvoz IVECO sklápač , minimálne 2prm  , prípadne vlastným dopravným prostriedkom.

*******************************************

*******************************************

 

Manipulačný odpad : 4,- € / prm

 

Chystanie paliva je možné po dohode a následnom vydaní povolenia na ťažbu - podľa aktuálnych možností.

Manipulačný odpad ( kusy kratšie ako 1 m) sa zbierajú na skladoch – podľa možností , odvoz vlastným prostriedkom.

*******************************************

*******************************************

Preprava dreva T815  ( iba nad 10 prm )

 

Mäkké : 0,1 x km + 3,50 € / m3 + DPH

Tvrdé : 0,1 x km + 4,50 € / m3 + DPH

Rezivo: 0,5 x km + 4,00 / m3 + DPH

*******************************************

Preprava dreva IVECO sklápač  - do 4 prm 

0,5 x km + 4,00 € / prm + DPH

********************************************

CENNÍK REZIVA