webdesign © Štefan Tóth

powered by

Stavebné rezivo - I.trieda : 

Predaj v metroch kubických . Odber aj jednotlivo po kusoch , na zákazku  na kamióny.

Hranoly 

15cm šírka , 15 cm hrúbka , (  6 m dĺžka )  : 150 € / m3( bez DPH )  -  180 € ( s DPH )

15 cm       x    7 cm                (  6 m  dĺžka )  

10 cm       x   10 cm               ( 6 m dĺžka )           

10 cm      x    20  cm              ( 6 m dĺžka )                                                               

Fošne 

20 cm      x    5 cm                (  6 m dĺžka )  :  150 €/m3 ( bez DPH )  - 180 € ( s DPH )

15 cm      x    5 cm                (  6 m dĺžka ) 

10 cm      x    5 cm                (  6 m dĺžka )

Dosky 

12 cm     x    2,5 cm           (   6 m dĺžka )   :  150 €/m3 ( bez DPH )  -  180 € ( s DPH )

10 cm     x    2,5 cm           (  6 m dĺžka )

15 cm    x    2,5 cm            ( 6 m dĺžka )

Laty

 4 cm   x    5 cm                 ( 6 m dĺžka )      :   140 €/m3 ( bez DPH ) - 168 € ( s DPH )

 2,5 cm    x   5  cm                ( 6 m dĺžka )          

Šalovacie dosky  (aj neomietnuté)

10cm    x  2,5 cm              ( 2-3m  dĺžka )     :   100 €/m3 ( bez DPH )  -  120 € ( s DPH)

15 cm   x  2,5 cm              ( 2 - 3m dĺžka )  

Odrezky 

predaj na priestorové metre  :  10 € / prm ( bez DPH )  - 12 €/ prm ( s DPH )